Arçelik 2020 hedeflerini açıkladı

Arçelik AŞ, bu yıl dokuzuncu yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporu’nda 2020 hedeflerini ilk kez açıkladı.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki çalışmalarıyla üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2010 yılından bu yana yarı yarıya azaltan Arçelik, Bilim Temelli Hedefler girişimini imzalayarak, üretimde sera gazı salımını bilimsel verilere dayanarak hesaplamayı ve azaltmayı da taahhüt etti.

Geçen yıl 270’e yakın enerji verimliliği projesi gerçekleştiren Arçelik AŞ, üretimde kullandığı enerji tüketimini 2010 yılına göre ürün başına yüzde 34 düşürdü. Şirketin 2020 hedefi ise enerji tüketimini yüzde 45 oranında azaltmak.

Arçelik’in 2020 hedefleri

Ürün başı su çekiminde 2012’ye göre yüzde 31 tasarruf sağlanırken, 2020’de bu oranın yüzde 35’e yükseltilmesi amaçlanıyor. Türkiye’deki fabrikalarında yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilen elektrik payını yüzde 88’e çıkartan Arçelik AŞ, 2020’de kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı planlıyor.

Arçelik AŞ’nin planları arasında 2020 sonuna kadar 6 MWp gücünde yenilenebilir enerjiye dayalı enerji tesisi kapasitesine ulaşmak da bulunuyor.

Sürdürülebilirlik raporunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çeken şirket, bu alandaki öncü projeleriyle kadın yönetici oranını yüzde 16’dan 2020 yılında yüzde 24’e yükseltme taahhüdünde bulunuyor.

Dünyanın geleceği için sorumlu üretim ve tüketim anlayışını benimseyen şirket, gıda israfına karşı farkındalığı artırmak üzere projeler yürütüyor.

Tüm stratejik tedarikçilerinin sürdürülebilirlik performanslarını denetlemek için “Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi” oluşturmayı planlayan Arçelik AŞ, ön hazırlıklarını 2016’da tamamladı. 2018’e kadar “Sürdürülebilir Tedarikçi” kategorisi oluşturarak, 2020’de ise rakamsal hedefler belirleyecek.

Arçelik AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, sosyal, etik, çevresel ve ekonomik alanlarda paydaşları için artı değer yaratmaya devam ettiklerini belirterek, dünyanın geleceği için iş planlarını sürdürülebilir modeller üzerine kurguladıklarını bildirdi.

Bulgurlu, “Sera gazı emisyonlarımızı, su tüketimimizi ve atıklarımızı sürekli olarak azaltıyor, üretimden tüketime geri dönüşüme odaklanıyoruz. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uyumlu olarak belirlediğimiz 2020 hedeflerimizi ilk kez bu raporda paylaşıyoruz. 2020 yılı itibarıyla üretimde ürün başına kullandığımız enerji tüketimini yüzde 45 azaltmayı, Türkiye’deki fabrikalarımızda kullandığımız enerjiyi tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 17’sinden dokuzuna katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Bulgurlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Nitelikli Eğitim’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘Temiz Su ve Sıhhi Koşullar’, ‘Erişilebilir ve Temiz Enerji’, ‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’, ‘Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı’, ‘Sorumlu Tüketim ve Üretim’, ‘İklim Eylemi’ ve ‘Hedefler için Ortaklıklar’ stratejik yol haritamız için başlıca referans noktamızı oluşturuyor. Hedeflerimize ulaşmak için bilimdeki gelişime ve inovasyona odaklanıyor, küresel inisiyatifleri aktif şekilde izliyor ve destekliyoruz.”

Bulgurlu, bu yılki raporda ilk defa çocukların mesajlarına da yer verdiklerini aktardı.

Arçelik’e yeni heeflerinde kiosklar diliyoruz.

CEVAPLA

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen bir isim girin