Pınar Süt’ün Projesi Uluslararası Platformda Kabul Gördü

Türkiye, dünyadaki en büyük 10 süt üreticisi arasında. Ancak küçük üreticiler tarafından üretilen süt miktarı giderek düşerken, süt üretimi için gerekli yem ve diğer girdiler pahalı. Ayrıca çiftçiler modern ekipmanlar satın almak için gerekli sermayeye ulaşmakta da zorlanıyor.

Süt kalitesinin de, süt üretimini önemli ölçüde azaltan hayvan sağlığı sorunları, sağlık hizmetleri eksikliği ve uygun olmayan hijyen koşulları ile tehlikeye girdiği ülkemizde, küçük ölçekli süt üreticilerinin bu alanlarda kapsamlı bir bilgiye erişmeleri sağlanarak desteklenmesi gerekiyor.

Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde Projesi

Kaliteli ve sağlıklı süt ve süt ürünleri üretiminde eğitimin önemine inanan Pınar, üreticilerin bilinçlenmesi için eğitime destek veriyor. Bu çerçevede Pınar Enstitüsü yürütücülüğünde ve Pınar Süt & Çamlı Yem ortaklığında geliştirilen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerdeprojesi; Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Süt Üretici Birlik & Kooperatifleri ile Üniversitelerin de desteği doğrultusunda “kamu-üniversite-sanayi” birlikteliği ile süt üreticilerinin “Hayvan Sağlığı, Hayvan Beslemesi ve Hijyen-Sanitasyon” konularında bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu sayede, halk sağlığının korunmasına katkı sağlanması, kalite ve verimlilik artışı ile birlikte üretici refahının da artması hedefleniyor.

Pınar Süt, süt sektörünün sürdürülebilirliğini ve küçük ölçekli süt çiftçisini desteklemek amacıyla, Pınar Enstitüsü liderliğinde başlatılan “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi ile Business Call to Action’a (BCtA) katıldı.

Birleşmiş Milletler’de 2008 yılında başlatılan Business Call to Action (BCtA), şirketleri; tüketici, üretici, tedarikçi ve dağıtıcı olarak günde 8 dolardan daha az satın alma gücüne sahip kişilere yönelik kapsamlı iş modelleri geliştirmeye teşvik ederek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik ilerlemeyi hızlandırmayı amaçlıyor.

Pınar Süt’ün Projesi ile üreticilere, sütlerinin kalitesini arttırırken verimliliklerini ve gelirlerini arttırmaya yönelik sunulacak eğitimler, katılım göstermek isteyen tüm üreticilere açık olacak. BCtA katılımının bir parçası olarak, projenin verimliliği nasıl arttırdığını ve üretim maliyetlerini nasıl düşürdüğünü göstermek için, iki pilot çiftlik ve 10 soğutma tankı olan üretici ile birebir uygulamalı çalışmalar yapılacak.

Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, eğitimlerin katılım göstermek isteyen tüm üreticilere açık olduğunu belirterek, “Pınar Süt olarak, kurulduğumuz 1973 yılından bu yana, üreticilerimizin bilgi ve yetkinliklerini arttırmaya büyük önem verdik. Ürünlerimizi sürekli olarak daha yüksek kalite standartlarında üretmek istiyorsak, süt üreticilerimizi eğitimler yoluyla desteklemeye devam edeceğiz. Yaptığımız bu eğitim faaliyetleri verimlilik ve kalite bakımından olumlu sonuçlar vermektedir.” diye konuştu.

BCtA Program Yöneticisi Paula Pelaez ise projeyle ilgili olarak, “Pınar Enstitüsü’nün süt üreticilerine verdiği destek, süt hayvancılığını ve ailelerinin yaşamlarını iyileştirirken ürünlerin kalitesini de arttırmaktadır. Pınar Enstitüsü’nün bu kapsamlı girişimi, işletmelerin ticari sürdürülebilirliğine katkı sağlarken eşzamanlı olarak birçok Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SDG) nasıl katkıda bulunabileceğini de mükemmel bir şekilde göstermektedir” dedi.

Pınar Süt’ü Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde Projesi’nden dolayı kioskluyoruz.

CEVAPLA

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen bir isim girin