Alışveriş Merkezleri alışveriş fonksiyonunun çok ötesine geçti

Alışveriş Merkezleri: Yeni Ufuklar Semineri, Altınbaş Üniversitesi ve ECE Türkiye’nin ev sahipliğinde Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi’nde 8 kasım 2019 tarihinde gerçekleşti.

  • 08-11-2019 23:48


Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Çiftçi, açılış konuşmasında “eskiden tüketiciler herhangi bir şey satın almak istediklerinde tek bir mağaza üzerinden ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Günümüzde ise AVM’ler birçok mağaza ve ürünle tüketicilere fiyat alternatifli seçenekler sunuyorlar. Ayrıca gelişen dijital alışveriş imkanları ve elektronik gelişmeler, bütün kitle ve sektörleri etkiliyor. Bizde Altınbaş Üniversitesi olarak Nöro pazarlama konusundaki çalışmalarımızı sürdürüyor, üniversitemizdeki CO-OP eğitim modeliyle, eğitim ve iş yaşamını birleştirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Ercan Gegez  konuşmasında “alışveriş merkezlerinin rekabet edebilmeleri için konumlandırma stratejilerini çok iyi belirlemeleri gerektiğini” vurguladı. Günümüzde alışveriş merkezlerinin “alışveriş” fonksiyonunun çok ötesine geçtiğini, daha çok gezme, eğlence ve sosyalleşme ihtiyacını tatmin eden bir yaşam merkezleri haline döndüğünü, bu durumun da alışveriş merkezlerine önemli sosyal sorumluluklar yüklediğini belirterek, alışveriş merkezlerinin para harcatma odaklı merkezler olmak yerine insanlara sosyal faydalar sağlayan merkezlere dönüşmeleri gerektiğini ifade etti.

ECE Türkiye Genel Müdür ve CFO’su Nuri Şapkacı açılış konuşmasında, “Alışveriş Merkezi sektörünü şekillendiren yeni parametrelerin ortaya çıktığı ve müşteri beklentilerinin değiştiği bir dönemde bulunuyoruz. Bu noktada sektörün tüm paydaşları arasında yapıcı iş birlikleri geliştirmek ve geleceğe yönelik uzun vadeli stratejik planlamalar yapmak önem kazanıyor. Çalışmalarımızı yaratıcı ve yenilikçi bir vizyonla kurgulamamız, müşteri ve teknoloji odaklı yaklaşımlarla alışveriş deneyimini zenginleştirmemiz gerekiyor. ECE Türkiye olarak Altınbaş Üniversitesi ile birlikte bugün bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan, sektörün geleceğini farklı bakış açıları ile değerlendirmekten ve bu anlamda sinerji yaratacak bir işbirliğinin parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

Seminerde “Gayrimenkulün Geleceği” başlıklı bir sunum gerçekleştiren ECE Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Stefan Zeiselmaier,zor zamanlardan geçen ticari gayrimenkul sektörünün yeniden büyüme ivmesi yakalayacağını, ancak küresel ve yerel etkilerle sektörde büyük bir değişimin başladığını vurguladı. Alışveriş merkezlerinin de bu denklemde uzun dönemli başarıya ulaşmak için doğru konumlandırılmaları gerektiğini belirten Zeiselmaier, “Alışveriş merkezleri, sadece perakende arzının müşterilerle buluştuğu mekanlar olmaktan çıkıyor. Artık alışveriş merkezi deyince, perakendenin yanı sıra farklı fonksiyonların birbirini desteklediği karma kullanımlar, insanları bir araya getiren sosyal merkezler, müşterilerin yenilikleri deneyimleyebilecekleri showroom’lar, online ve offline’ın birleştiği çoklu kanallar akla geliyor. Bu karmaşık yapıların çekim gücü, ortak yaşam alanları, veri merkezleri, yeni nesil oteller gibi farklı fonksiyonlarla daha da artırılıyor” dedi.

ECE Türkiye Alışveriş Merkezi Yönetimi Direktörü Semet Yolaç Canlıel’in moderatörlüğünde gerçekleşen “Perakendecilikte Yeni Dönem” başlıklı panelde, BMD ve TwigyTerteks Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, Boyner Grup Başkan Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi Serdar Sunay ve Altınbaş Üniversitesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden Dr.Tülay Şamlıoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

BMD ve TwigyTerteks Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, “Perakendedönüşüyor, dijitaleeviriliyor. Gelenekselsatışalanlarındagereklideğişiklikleriyapmayanlarınyaşamlarınısürdürmelerizorlaşırken, dijitalleşmeningereklilikleriniyerinegetirenleriçin de önümüzdekiyakıngelecektebugündentahmin bile edemeyeceklerifırsatlaraçılacaktır”dedi.

Boyner Grup Başkan Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi Serdar Sunay, “Perakendenin misyonu, artık eskisine göre çok daha karmaşık. Bizler artık, temel müşteri yararını gözeterek insan ve teknolojiyi en mükemmel şekilde bir araya getirmeli, muazzam bir ürün karması derlemeli ve bunu erişilmez bir hizmet seviyesi ile sunmalıyız. Bu noktada “müşteriyi okuyabilmek” işimizin en önemli parçası. Boyner Grup olarak hayata geçirdiğimiz “Hopi” uygulamamız ile teknolojiden yararlanarak müşterilimize verdiğimiz hizmetin mükemmel olması için çalışıyor ve dünya perakendesine de örnek oluyoruz” dedi.

Ticari Gayrimenkulde Finansman Süreçleri

 “Fizibilite Sanatı, Perakende ve AVM Yatırımlarında Finansman Mücadelesi” başlıklı günün ikinci paneli ECE Türkiye CFO’su Nuri Şapkacı moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde,Yapı Kredi Proje ve Yapılandırılmış Finansman Direktörü Hale Tunaboylu Yayla ve QNB Finansbank Proje ve Yapılandırılmış Finansman Direktörü Umut Ultav,proje finansmanının Türkiye’deki gelişimi ile perakende ve AVM yatırımlarının finansmanında dikkat edilmesi gereken konular hakkında görüşlerini paylaşırken problemli projelerde bankacılık sektörünün sağladığı destek ve önerilere de değindiler.

Akademik kariyerinin yanı sıra iş dünyasıve medyadada ekonomi yorumculuğuyla tanınan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkinde seminer kapsamında “Organize Perakende ve Alışveriş Merkezleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Alkin, “Gelişen dinamikler ve değişen paradigmalar ışığında tüketim talebinin ne yöne doğru evrildiğini, geleceğin ekonomisi ile bugünkü ekonomi arasında ne gibi yaklaşım farkları olacağını anlatırken, dijital teknolojiler, Iot, Sanayi 4.0 ve AR ile ilgili trendleri göz ardı etmiyoruz. Buna rağmen gelişen ve değişen dünyanın tüketici trendleri ve organize pazarlar olarak nitelendirmemiz gereken AVM’lerin kazanacağı yeni özellikleri anlamak için sosyolojik, psikolojik hatta diplomatik gelişmeleri de takip etmek zorundayız. Popüler Kültürün etkisi ise sosyal medya ile giderek artarken, bir yandan gelirinden fazla tüketen bireyleri yaratmak isteyen kurumlar diğer yanda kendi kendine yeten sistemleri kurmaya çalışanlar kıyasıya çarpışıyor diyebilirim...” dedi.

Yorum Yap