Beral Madra’dan Gençlere Özel Proje

Eğitim kurumlarına ilham verecek örnek bir uygulama niteliğinde olan projenin açılışında Hisar Gençlik Filarmoni Orkestrası bir konser verecek. 

  • 09-05-2024 13:10


Hisar Okulları öğrencileri, deneyimli sanatçılar rehberliğinde çağdaş sanat ile buluşuyor. 

Hisar Okulları, Beral Madra küratörlüğünde düzenlediği çağdaş sanat projesinde profesyonel sanatçıların desteği ve etkileşimi ile gençlerin sanatla sadece izleyici değil, etkileşimli bir bağ kurmasını sağlayacak. Öğrencilerin dünyaya ve sanata olan bakış açılarına da benzersiz bir katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin geride bıraktığı 100. yılına bir saygı duruşu olarak planlanan projede Madra’nın yanı sıra Ani Çelik Arevyan, Ahmet Öktem, Gonca Sezer ve Raziye Kubat gibi uluslararası kabul görmüş deneyimli sanatçılar, öğrencilere rehberlik edecek. Proje kapsamında yapılan çalışmalar “Bugünden Geleceğe Sanatla” Sergisi adı altında eğitim yılı sonunda sergilenecek. Projenin 17 Mayıs günü gerçekleştirilecek açılışında Hisar Gençlik Filarmoni Orkestrası konser verecek. 

Madra: “Öğrencilerin zamanın değerli sanatçıları ile karşılaşması, birlikte çalışması ve olası bir mesleki üretime yönlendirilmesi projenin en önemli boyutu”

Hisar Okulları öğrencileri ile gerçekleştirilecek projeye ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade eden Beral Madra: "Proje çocuklar ve gençler için sürdürülebilir bir sanat ve kültür programı oluşturmak; farklı sanat disiplinlerini belirleyerek bu alanlarda değerli üretimler yapmış sanatçılarla çalıştaylar düzenlemek; çocukların ve gençlerin resim, üç boyutlu yapıt, fotoğraf, video, müzik ve genel sanat bilgisi ve tarihi alanlarında ilgi ve bilgilerini zenginleştirmek; üretim yapmalarını sağlamak ve eğitim yılı sonunda sergilenmesini gerçekleştirmek amacını taşıyor. Öğrencilerin zamanın değerli sanatçıları ile karşılaşması, birlikte çalışması ve olası bir mesleki üretime yönlendirilmesi projenin en önemli boyutu" dedi. 

Beral Madra Kim?

Türkiye'de küratörlüğün tanımlanmasına ve profesyonelleşmesine öncülük eden ilk kuşak küratörlerden Beral Madra eğitimini Özel Alman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamladı. Madra 1. ve 2. İstanbul Bienalini koordine etti, 43., 45., 49., 50. ve 51. Venedik Bienallerinde Türk sanatçılarının sergilerinin küratörlüğünü yaptı. 1995 yılından itibaren Berlin Senatosu’nun İstanbul Burslu Öğrenciler Programı’nın sanatsal sorumlusu olan Madra 2007’den bu yana BM-Suma Galerideki merkezden BM Contemporary Art Center’ı yönetmektedir. Diyarbakır Art Centre’nin kurucu üyesi, Türkiye AICA’nın kurucu üyesi ve başkanı, AMCA’nın (Association for Modern and Contemporary Art of the Arab World, Iran, and Turkey, amcainternational.org) kurucularındandır.

Hisar Okulları’nın eğitim modeli bilim, mühendislik, sanat ve tasarım alanlarını kapsıyor 

Hisar Okulları kurulduğu ilk günden bu yana, dünya ile rekabet edebilen öğrenciler yetiştirmek üzere; bilim, mühendislik, sanat, tasarım gibi farklı alanların ilişkilendirildiği bir eğitim modeli ve akademik program sunuyor. Okul; en küçük yaşlarından başlayarak, her düzeydeki öğrenciler için ilgi alanları doğrultusunda deney ve gözlem odaklı bilgi ve beceri edinme fırsatları yaratıyor. Bu becerilerle donanmış öğrenciler yaşam yolculuklarına, sorun belirleme, çözüm üretme ve bu çözümleri sebatla uygulamaya koyma tecrübesiyle başlıyorlar. 1591 öğrencisi olan okulun mezunları, Türkiye ve dünyanın önde gelen eğitim kurumları ve kuruluşlarında eğitim ve çalışma hayatlarına devam ederken, içinde bulunduğu toplumun ilerlemesine de katkı veriyor.

Yorum Yap