Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü!

10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık, dünya çapında İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. İşte 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün tarihi, anlamı ve önemi...

  • 10-12-2022 11:00


Dünyanın çeşitli bölgelerinde hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan İnsan Hakları Beyannamesi evrensel değerlere sahiptir. İşte İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi...

İnsan Hakları Günü nedir?

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık tarihi, İnsan Hakları Günü olarak tüm dünya genelinde kutlanıyor.

Dünyada milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine neden olan II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki tüm devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve genişletilmesi konusunda birleşti.

Bu hedef doğrultusunda, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de bir İnsan Hakları Bildirisi hazırlandı. Bu bildiri 10 Aralık 1948'de BM Genel Kurulunun Paris'te yapılan oturumunda Birlemiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi olarak kabul edildi.

Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının "Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı" gerekçesiyle çekimser kaldı.

Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ın İnsan Hakları Günü olarak kutlanmasına karar verildi. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Günü her yıl, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin BM Genel Kurulu tarafından 1948 yılında kabul edildiği gün olan 10 Aralık tarihinde kutlanmaktadır. Bu yıl İnsan Hakları Günü’nde, ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğunu ilan eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kutlamak için bir yıllık bir kampanya başlayacaktır. Beyanname 500'den fazla dile çevrilerek, dünyanın en çok çevrilen belgesi unvanına sahip olmuştur.

Dünyanın değişik bölgelerinden çeşitli hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan Beyanname, evrensel değerler ile tüm halklar ve tüm uluslar için ortak bir başarı standardı belirlemektedir. Her insanın insanlık onuruna eşit değer verir. Beyanname ve Devletlerin ilkelere taahhütleri sayesinde, milyonlarca insanın insanlık onuru tanınmış ve daha adil bir dünyanın temelleri atılmıştır. Beyanname taahhütleri henüz tam olarak yerine getirilmemiş olsa da, zaman testine dayandığı gerçeği, eşitlik, adalet ve insanlık onuruna sahip uzun ömürlü değerlerin kalıcı evrenselliğine kanıttır.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının "Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı" gerekçesiyle çekimser kaldı. Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.

Yorum Yap