gelir ve yaşam koşulları araştırması Etiketi için bulunan sonuçlar
 İstanbul'da enflasyon gelir artışının iki katına çıktı