Gençler uzaktan eğitimden verim alamamış

TGSP'nin koronavirüs araştırmasına göre gençlerin düşünceleri

  • 11-05-2020 16:03


Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), Koronavirüs dönemi içerisinde gençlerin ekonomik sosyal ve psikolojik durumunu belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği Türkiye’nin Gençleri Covid 19 Araştırması’nı tamamladı. 15-30 yaş arası 2437 gençle gerçekleşen araştırma kapsamında ekonomik, sosyal ve psikolojik etkilerin değerlendirilmesi yapılarak ülkemizin gençlerinin yaşadığı zorlu süreç ile ilgili analizler yapıldı.

Araştırma sonuçları şu şekilde: 

Araştırma sonuçlarına göre sağlık alanında alınan tedbirler gençler tarafından büyük takdir gördü. Gençlerin  %56,7’si tedbirleri başarılı ve yeterli bulduğunu ifade ederken salgın sürecinin 1-5 ay civarı kontrol altına alınabileceği görüşü ve virüsün kaynağına yönelik olarak insanların doğaya verdikleri zarar konusu öne çıktı.

Salgının özellikle kadınlar ve erken gençlik dönemindeki bireyleri kaygılandırdı

Psikoloji baz alınarak yapılan araştırma analizinde ise her 10 gençten 3’ünün bu dönemde kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bir aktiviteye başladığı ve bu aktivitelerden en popülerinin okumak ve araştırma yapmak olduğu sonucu ortaya çıktı. Bunun yanında salgının özellikle kadınlar ve erken gençlik dönemindeki bireyler için ciddi sayılacak kaygılara neden olduğu tespit edildi.

Gençlerden  %43,1’i uzaktan eğitimden yeterli faydayı alamadı

Anketler sonucunda 10 gençten 8’e yakınının uzaktan eğitimi takip ettiği ve  %43,1’nin uzaktan eğitimden yeterli faydayı alamadığı sonucu saptandı.  Bu durumu neden olan olumsuz faktörlerin başında ise konsantre olamamak varken, olumlu faktörlerin başında istenilen saatte derse katılabilme faktörü yer aldı.

Gençler ekonomik olarak gelecekten kaygılı

Gençler, özellikle salgın sürecinde dünya genelinde olduğu gibi ekonomik olarak gelecekten kaygı duyduklarını açıkça ifade etti. Bununla birlikte hükümetin yapmış olduğu ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ Milli Dayanışma kampanyasını ise alınabilecek doğru tedbirler kapsamında değerlendirdi. Sonuçlara göre gençlerin  %46,7 tarafından kampanya doğru bulunarak desteklendi.

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güvenilir ve başarılı bulundu

Bir diğer alan da iletişim. Gençler bu süreçte sosyal medya ya da Whatsapp gruplarından daha çok televizyonlardan bilgi aldıklarını ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı hem güvenilir hem de başarılı bulduklarını ifade etti. 

Platform Yöneticileri: 2437 örneklem kullanıldı

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu Yönetimi ise araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada gençlerin toplumdaki önemine değinerek şu ifadelere yer verdi:  “Gençler ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel değişimlerden en hızlı etkilenen ve en hızlı şekilde adapte olan grubu oluşturuyor. Dolayısıyla toplumda yaşanan sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler genç yaş grupları için değişim ve dönüşümün habercisi konumunda. Bu nedenle araştırmamızın hipotezini gençler üzerine konumlandırarak onların psiko-sosyal ve ekonomik alanlardaki durumlarını değerlendirdik. Yaşadığımız bu sürecin toplumsal ve bireysel hafızalarımızda hangi etkileri bırakacağını şu an öngöremeyiz, fakat bizlere kendini belli eden her küçük ipucunu iyi değerlendirmemiz gereken zamanlardayız.  Bu nedenle TGSP olarak en efektif sonuçları almak adına Türkiye’nin Gençleri Covid19 Araştırmasını gerçekleştirdik. Araştırma kapsamında Türkiye’ de 2437 örneklem ile 30 Büyükşehir’de, 15-30 yaş grubundaki gençlerin Koronavirüs dönemi içerisinde psikolojik, sosyal ve ekonomik durumlarının değerlendirmesini uzmanlarımız ile birlikte tamamladık.’’ dedi.

Yorum Yap