Kurumların çalışacaklardan sağlık raporu istemesi tartışılıyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu kurumlar tarafından sağlık raporu için yönlendirilmenin Sağlık Bakanlığı rehberliğinde yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

  • 14-09-2019 08:55


Kurumlar yeni bir iş başvurusunda, bir kursa kayıt olurken veya bir çalışanının görevlendirileceği iş ile ilgili raporlar talep ediyor. Oysa bu raporlar Sağlık Bakanlığı ile koordineli talep edilen raporlar değil. Kurumlar tamamen kendi inisiyatifleri ile talep ediyor ancak bu raporların neye göre verileceği, değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, bir kişinin o işe uygunluğunun olup olmadığı tam olarak belirlenemiyor. Böylelikle bu raporlar formaliteden ibaret ve amaca hizmet etmeyen kağıtlar oluyor. Aynı zamanda hem kişilere zaman kaybı hem de Aile Sağlığı Merkezleri’nde yoğunluğa sebep oluyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Ocak ayında kamuoyuna yapılan açıklamada, çeşitli kurumlar tarafından hukuk dışı bir şekilde birçok konuda vatandaşımızın sağlık muayenesine ve akabinde sağlık raporuna zorlandıklarına dikkat çekildi. Vatandaşlarımız gereksiz bürokratik işlemlerle uğraştırıldığı gibi Aile Hekimleri başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarında gereksiz iş yüküne neden olduğu belirtildi.

Sağlık kurumlarında oluşan gereksiz iş yükünün, hastalara ayrılan zamandan çalarak hizmet kalitesini düşürmesi nedeniyle, Bakanlığımızın diğer devlet kurumları ile ortak bir çalışma yaparak gereksiz sağlık raporu talep edilmemesi için ön mutabakat sağlandığı ve gerekli mevzuat düzenlemelerine başlandığı belirtildi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sezen konuyla ilgili; “Dün, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik" yayımlandı. Ve burada vatandaşların sağlık muayenesine ve raporuna zorlanmaya çalışıldıklarını gördük. Söz konusu Yönetmeliğin dayanağı olan, 6831 sayılı kanunda, kişilerin sağlık muayenesine ve akabinde sağlık raporu almalarına zorlanmaları yönünde Yasa Koyucu tarafından idareye herhangi bir yetki verilmiyor” dedi.

Sezen; “Bu tür hukuka aykırı idari işlemlerin tekrarlanmaması için en kısa sürede “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” değiştirilerek sağlık hizmetleri ile ilgili konularda bu konuda yetkili tek makam olan Sağlık Bakanlığı’nın görüşünün alınmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir kurum Sağlık Bakanlığı’na danışmadan sağlık raporu talep etmemelidir” şeklinde konuştu.

Sağlık raporu istenmesinin nedeni ve hangi mevzuata uygun olarak isteneceği açıkça ifade edilmeli diyen Dr. Özlem Sezen, sağlık raporunungerekliliğinin sorgulanmasının altını çizerek, “Sağlık Bakanlığı sağlık raporu talebini olumlu bulduğu taktirde mevzuatta açıkça belirtilmeli ve bilimsel algoritmalar hazırlanmalıdır” dedi.

Özlem Sezen, AHEF olarak bu mevzuatta geçerliliği olmayan yönetmeliğin iptali için dava açılacağını da sözlerine ekledi.

Yorum Yap