Yurt dışında okuyan öğrenciler en çok neyi özlüyor

HSBC Grubu’nun yurt dışında eğitime ilişkin son araştırmasına göre, yurt dışında okuyan öğrenciler vatan hasreti çekiyor ve en çok ülkelerine özgü sesleri özlüyor

  • 12-09-2019 09:00


HSBC Grubu’nun 11 ülkede yurt dışında öğrenim gören yaklaşık 900 öğrenci ile gerçekleştirdiği araştırma, gençlerin yeni bir ülkede öğrenci olarak yaşamaya ilişkin hislerine dair bulguları ortaya koyuyor. Araştırmaya göre; öğrenciler çeşitli online uygulamalarla aileleri ve arkadaşları ile düzenli olarak görüşseler bile bu, onların vatan özlemini gidermeye yetmiyor. Uluslararası öğrencilerin %92’si yurt dışında öğrenim gördükleri sürede ülkelerini özlediğini söylüyor.

En çok duyusal deneyimler özleniyor

Öğrencilerin yarısından fazlası yüzde 57 ülkelerine ilişkin en çok koku, tat ve işitme gibi duyusal deneyimleri özlediğini belirtirken, dörtte üçü ise yüzde 74 özellikle ülkelerine özgü sesleri özlediğini ifade ediyor. Ana dilde konuşulması yüzde 50, pazar yerlerinin hareketliliği yüzde 26, toplu taşıma araçlarının gürültüsü yüzde 25, ülkelerine özgü kuşlar ve hayvanlar yüzde 20 öğrencilerin ülkelerine dair en çok özlediği sesleri oluşturuyor.

Vatan özlemi, akademik performansı ve sağlığı etkileyebiliyor

Araştırmaya göre; yurt dışında yaşamaya alışmak için her ne kadar zamana ihtiyaç duyulsa da öğrencilerin yüzde 99’u yurt dışı eğitimin uzun vadeli olumlu bir etkisinin olduğunu dile getiriyor. Her beş öğrenciden ikisi  yüzde 43 haftada en az bir kez vatan özlemi hissettiğini söylerken, yaklaşık yarısı yüzde 49 ise aile ve arkadaşlarına karşı duydukları özlemin akademik performanslarını etkilediğini düşünüyor. Bununla birlikte, öğrencilerin yüzde 40’ı evden uzak olmanın uyku düzenlerini, %32’si ise iştahlarını olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Yurt dışında okumak daha güçlü bireyler haline getiriyor

Yurt dışında okumak, öğrenim görülen ülkede banka hesabı açtırmak yüzde 35  ve ülkelerine gitmek için kenara yeterli para ayırmak  yüzde 40 gibi çeşitli zorluklar barındırıyor. Ancak öğrencilerin yüzde 84’ü yurt dışında okumanın kendilerine yalnızca yeni beceriler kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda daha güçlü bireyler haline getirdiğini belirtiyor.

Yorum Yap