Alışveriş sitesi n11.com'da veri ihlali! Üyelerin hesaplarına girildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, popüler e-ticaret sitesinde yaşanan veri ihlali sonucunda 832 üyenin e-posta adresinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

  • 27-12-2019 11:02


Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye'nin önemli e-ticaret sitesi n11'de veri güvenliği ihali yaşandığını duyurdu. İhlal sonucunda 832 kişinin e-posta adresinin yanındakimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgilerinin de şirket ile bağlantılı olmayan üçüncü kişilerin eline geçtiği bildirildi.

n11 veri ihlaliyle ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan açıklama

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde:

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir." hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen 20.12.2019 tarihli yazıda özetle;

Şirket ile bağlantısı olmayan üçüncü kişiler tarafından 832 adet n11.com üyesine ait e-posta adreslerinin internet ortamında ele geçirildiği,

Söz konusu e-posta adresleri kullanılarak şifre deneme yoluyla üyelerin n11.com hesaplarına giriş yapıldığı,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri olduğu,

İhlalin 17.12.2019 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,

Konu ile ilgili araştırmaların devam ettiği,

İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverilerim@n11.com adresinden bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/401 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yorum Yap