Garanti BBVA'dan Cinsiyet Eşitliği Kredisi

Garanti BBVA Gender Loan (Cinsiyet Eşitliği Kredisi) yapısını hayata geçirdi.

  • 06-09-2019 16:45


Türkiye'nin en büyük rüzgar santrali olacak 48 MW Soma 4 Rüzgar Enerji Santrali projesinin finansmanında, Türkiye'de ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen "

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, gelişmekte olan piyasalarda bir özel bankanın ihraç ettiği kadın girişimcilerin kullanımına yönelik ilk sosyal bono olan "Gender Bond"dan sonra, şimdi de Türkiye'de ilk kez kullanılan Gender Loan (Cinsiyet Eşitliği Kredisi) yapısını hayata geçirdi.

Polat Enerji ile 48 MW Soma 4 Rüzgar Enerji Santrali projesi için imzalanan kredi sözleşmesi kapsamında ilk kez kullanılan Gender Loan, sürdürülebilir finansman, iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği gibi konularda Garanti BBVA’nın aldığı inisiyatiflere bir yerinisini daha ekledi. Proje için imzalanan 44 milyon dolarlık kredinin 8 yıl vadeli nakdi kısmı 21,4 milyon dolar, 11,5 yıl vadeli gayri nakdi kısmı ise 22,6 milyon dolar tutara sahip.

- "İyi performans sergileyen firmalar ödüllendirilecek"

Gender Loan kapsamında Garanti BBVA ekipleri tarafından Polat Enerji'nin cinsiyet eşitliği alanındaki performansı her yıl uluslararası normlara göre puanlanacak. İlk değerlendirmeyle alınacak olan puan, baz kabul edilecek. Sonraki değerlendirmelerde firma, bu baz puanın üstüne çıkarsa nakdi kredi faizinde ve gayri nakdi komisyon ücretinde indirime gidilecek. Böylelikle cinsiyet eşitliği konusunda iyi performans sergileyen firmalar ödüllendirilerek, diğer firmaların da bu alandaki performanslarını geliştirmeleri için teşvik sağlanacak.

Kriterler arasında doğum sonrası işe dönüş programları, yeni işe alımlarda eşitlik prensibi gözetilmesi, tedarik zincirinde kadın hakim ortaklı işletmelere öncelik verilmesi, kadın erkek maaş oranı, tacizi engelleme politikası ve kadınlara yönelik bilinçsiz oluşan olumsuz ön yargıyı yenme konusunda eğitimler gibi aksiyonlar bulunuyor.

Garanti BBVA'nın kendi geliştirdiği metodolojiye göre hesaplanacak puan, Polat Enerji'nin değer zinciri boyunca cinsiyet eşitliği performansını ortaya koyacak. Garanti BBVA, Polat Enerji'ye ihtiyaç duyması halinde kendi insan kaynakları ekibiyle, bu programların geliştirilmesi konusunda destek sağlayacak.

Polat Enerji Strateji Başkanı Alkım Bağ, firma olarak insan kaynaklarında farklı bakış açıları ve yeteneklerden faydalanabilmek ve başarılarını sürdürebilmek için cinsiyet eşitliğini her zaman önemli bir konu olarak gördüklerini belirterek, "Mevcut organizasyon yapımızda da kadınların kayda değer bir temsili var.Performansımızı daha da ileri seviyelere taşımamız için bizleri cesaretlendiren bu kredi yapısından faydalanan Türkiye'de ilk şirket olmaktan gurur duyuyoruz. ” dedi.

- "Cinsiyet eşitliği konusunda sektörde lider olmayı hedefliyoruz"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin de cinsiyet eşitliğinin her şeyden önce bir insan hakları meselesi olduğuna inandıklarını kaydederek, "Gerek insan haklarına saygılı ve adil bir toplum, gerekse daha iyi bir ekonomi için kadınların öneminin anlaşılması gerekiyor. Türkiye'de kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az. Ülke olarak kadınların iş gücüne katılımını destekleyecek güçlü politikalarla OECD ortalaması olan yüzde 63'e ulaşabilirsek, Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılası 2025'te yüzde 20 artma potansiyeline sahip. Bu da kişi başı milli gelirde yaklaşık 2 bin 300 ila 2 bin 900 dolarlık artışa denk geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Edin, Türkiye’de eğitimli kesimin yüzde 45-50 arası kadın olmasına karşın, finans sektörü ayrı tutulduğunda lider şirketlerde bile kadın temsil oranının yüzde 30'u geçmediğine dikkati çekti.

Bu noktada hem devlete hem de özel sektöre gerçekten çok önemli görevler düştüğüne değinen Edin, şunları kaydetti: "Gender Loan sayesinde şirketler, cinsiyet eşitliğinde atacakları adımlarla daha uygun koşullarda finansman sağlama imkanı elde edecek. Garanti BBVA olarak, bugüne kadar kadınların ekonomiye aktif katılımı konusunda hem bankamızda hem de müşterilerimize yönelik birçok çalışma ve ilki gerçekleştirdik. Üst üste üç kez Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer almanın gururunu yaşadık. Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni Türkiye'den imzalayan ilk banka. Çalışmalarımızı geçtiğimiz yıl bir adım öteye taşıyarak, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde International Finance Corporation (IFC) ile kadın girişimcilerin finansmanında kullanılmak üzere 6 yıl vadeli 75 milyon dolarlık sosyal bono ihraç ettik. Şimdi ise Türkiye'de ve dünyada bir ilk olan ürünü hayata geçirmenin gurur ve mutluluğunu taşıyoruz."

Yorum Yap