Dijital Dünyanın Eline Doğan Z Kuşağı Her Şeyi Ondan Öğreniyor.

Kuşaklar arası farklılıklar hızla artıyor. Bunun en büyük sebebi dijital dünyanın hızla ilerlemesi. Peki ne olacak.

  • 15-11-2020 04:15


Günüzüme kadar pek çok farklı kuşak yer alıyor. Bu kuşakların belirlenmesindeki en önemli nedenler ortak yaşanmışlıklardır. Savaş,kıtlık,doğal afetler,siyasi olaylar gibi birçok olayı bir arada yaşamış aynı hafızaya sahip kişiler aynı kuşakta yer alıyorlar. En çok bilinen kuşaklar X,Y,Z kuşaklarıdır. X kuşağı günümüze göre 50 ila 60 yaşlarında olup teknolojiyi sonradan öğrenen ve ona adapte olmaya çalışan kuşak olarak kabul ediliyor. Y kuşağı internetin ve teknolojinin ivme kazandığı dönemde 1980 ve 1999 yılları arasında doğup büyümüş olanlar kabul ediliyor. Z kuşağı ise 2000'lerden sonra doğup büyümüş olanlar. Z kuşağının yaşam döngüsünde teknolojinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkin bir biçimde etkisini görmek mümkün. Diğer kuşaklarla arasındaki en önemli fark teknolojiyi sadece kullanan değil teknolojiyi üreten olma halidir. Teknolojinin insan hayatına etkilerini görebileceğimiz en etkin kuşaktır.

Z kuşağını tanımak için önce günümüz teknolojisini çok iyi tanımak gerekir. Düşünce yapıları ve kavrayışları tamamen teknoloji odaklı olan bu kuşağın, ebevenylerinin teknolojiyi bilmesi neredeyse zorunlu hale gelmiştir. 

WEB 2.0'ın Z Kuşağına Etkisi

İnternetin ortaya çıktığı dönemden oldukça uzun bir süre sonra web 2.0 hayatımıza girdi. Uzunca bir süre web 1.0 ile yalnızca içerik paylaşımı ile ilerledik. Fakat web 2.0 'ın hayatımıza dahil olmasıyla karşılıklı bilgi alışverişi başladı. Z kuşağı bununla birlikte hayatını dijital çağın getirdikleri ile donattı.  Z kuşağı etkileşimli interneti tanıdığı için sadece pasif tüketici değil hem tüketici hem üretici olmayı başardı. Sosyal paylaşım sitelerinin varlığının artması ve etkileşimli internet teknolojisi ile sanal benliklere büründü. Bu nesil sanal benlikleri diğer kuşaklardan daha hızlı benimsedi. Sosyal ağ kullanım oranlarının en yüksek olduğu nesil Z kuşağıdır.

Z kuşağını ve teknolojiyi kioskluyoruz.

Yorum Yap