II. Uluslararası Ergenlik Kongresi başlıyor

TOÇEV II. Uluslararası Ergenlik Kongresi 06 Kasım 2019 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

  • 04-11-2019 11:30


6 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek TOÇEV II. Uluslararası Ergenlik Kongresi’nin başkanlığını Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yudum Söylemez, başkan yardımcılığını ise T.C. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Öğr. Gör. Nesteren Gazioğlu yürütecek.Açılışta TOÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Betül Mermertaş, Dr. Öğr. Üyesi Yudum Söylemez ve Prof. Dr. Nasir Warfa’nın konuşmaları yer alacak.

Birinci oturumda Prof. Dr. Yankı Yazgan, ‘’Ergenlikte Otizm Spektrum Bozukluğu’’ konu başlığı altında psikiyatrik bir bakış açısıyla Otizm Spektrum Bozukluğu’nun ergenlikteki etkilerini aktaracak. İkinci oturumda Öğr. Üyesi Bergen Coşkun Özüaydın’nın ‘’Aile Bağları Pamuk İpliğinden mi?’’ konu başlığıyla felsefi açıdan ergenliği ele alacak.Ardından Prof. Dr. Taylan Kümeli “İdeal Ergenlik Beslenmesi ve Sürdürülebilirliği’’ konu başlığı ile ergenlik ve beslenme arasındaki ilişkiyi ve Uzm. Psk. Psikolojik Performans Danışmanı Salih Hafızoğlu ‘’Futbol En-düstrisinde Ergen Sporcu Olmak’’ konu başlığıyla spor çerçevesinden ergenlik konusunu de-ğerlendirecek.

Üçüncü oturum panel şeklinde Öğr. Gör. Lale Pınar Çoraklı’nın ‘’Ergenlerde Duygusal Geli-şim’’ konu başlığı ile başlayacak. Program, Öğr. Gör. Nesteren Gazioğlu’nun ‘’Ben Ergenim’’ Projesindeki sonuçları ‘’Aile ve Ergenlik’’ konu başlığıyla sunması ile devam edecek. Son olarak Oyuncu/Tiyatro Sanatçısı ve ergen babası olan Hakan Bilgin ‘’Sosyal Sağlık’’ konu başlığı ile paneli bitirecek.

‘’Ben Ergenim’’ projesi 2016 yılında tamamlanmış, projenin devamı niteliğinde iki yılda bir uluslararası kongre hedefi oluşturulmuştu.

Yorum Yap