Sosyal medya insanları daha çok strese sokuyor

Sosyal medyanın insanları daha çok strese soktuğu belirtilen bir raporda, "Dijital narsizm, ego sörfü, siberhondrig teknolojinin bireylere kazandırdığı yeni alışkanlıklar" denildi.

  • 22-12-2019 10:52


Yeni medya kavramının sosyal ve kültürel hayattaki etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla düzenlenen çalıştayda iletişim, tıp, adli bilimler, psikiyatri, çocuk gelişimi, psikoloji ve sosyoloji gibi farklı alanlarda çalışan uzmanlar, sağlıklı veri oluşturulması amacıyla bir araya geldi.

Çalıştayda 'Yeni Medya ve Etik', 'Yeni Medya ve Bağımlılık', 'Yeni Medya ve Ebeveyn-Çocuk İlişkisi', 'Yeni Medya ve Eşler Arası İletişim','Yeni Medya ve Sağlık Sorunları', 'Sosyal Politikalar ve Hukuki İyileştirmeler' olmak üzere altı başlık üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştayın ardından hazırlanan sonuç raporu yayımlandı. Raporda 6 alanda yeni medyayla ilgili bazı somut sonuçlara yer verildi. Raporda medya okuryazarlığının, medyada kullanılan teknolojilerin ve doğrulama mekanizmalarının geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yapıldı.

'Sosyal medya için etik bir kurul kurulmalı'

Yeni medya ile birlikte doğru yanlış her türlü haberin ve bilginin teyit edilmeden yayılması durumunun ortaya çıktığı hatırlatılarak, bunun getireceği tehlikeler üzerinde duruldu ve doğrulama mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Çalıştay raporunda özel yaşamın gizliliğinin korunması amacıyla sosyal medya alanına ilişkin bir etik kurul kurulması ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında üniversitelerde eğitim verilmesi de önerildi.

"Gözetim toplumu sebebiyle ortaya çıkan dijital flört şiddeti eşler arasındaki iletişimi olumsuz yönde etkilemektedir” denilen raporda, ayrıca yeni medya mecralarının oluşturduğu kimliksizlik kavramı üzerinde duruldu.

'İnsanlar yoğun şekilde nomofobi yaşıyor'

Sahte hesaplar sayesinde bireylerin sanal ortamda bulunmanın desteği ile dijital alanda vatandaş olarak davranmadığı, dolayısıyla nefret söylemine ve şiddete yöneldiği belirtildi.

Siber zorbalık konusunda farkındalık oluşturulması gerektiği ifade edilen raporda, sosyal medyadaki cinsiyetçi dile karşı da önlem alınması gerekliliği vurgulandı.

Raporda ebeveynlerin bilinçlendirilmesi, temel aile eğitimi yapılması, internetteki site sağlayıcıların denetlenmesi gibi saptamalar da yer aldı.

Yorum Yap