Sosyolog Ali Akay, İstanbul’da Çağdaş Sanat: Yapılar, Süreçler'i anlatacak

İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisinin dokuzuncusunda, Sosyolog, Küratör Ali Akay ağırlanacak.

  • 18-11-2019 17:17


Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde (İPM) 2018-19 döneminde başlayan “İstanbul Perspektifleri” başlıklı söyleşi serisi 2019/20 döneminde devam ediyor. Yeni dönemde, İstanbul kent mekanının dönüşümünü farklı yönleriyle ve farklı yöntemler kullanarak inceleyen araştırmacılarla söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Söyleşilerin amacı, İstanbul’un kültürel dokusunun 1980’lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılacak bir tartışma platformu yaratmak. Söyleşilerde; kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları boyutlarını içeren farklı perspektiflerden ele alınıyor.
21 Kasım 2019, Perşembe günü, saat 17.00’de gerçekleşecek ve Sosyolog, Küratör Ali Akay’ı ağırlayacağımız “İstanbul’da Çağdaş Sanat: Yapılar, Süreçler” başlıklı dokuzuncu İstanbul Perspektifleri buluşmasında sizi de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

İSTANBUL PERSPEKTİFLERİ SÖYLEŞİ SERİSİ

“İstanbul’da Çağdaş Sanat: Yapılar, Süreçler”
Katılımcı: Ali Akay, Sosyolog, Küratör
Moderatör: Asuman Suner
Tarih: 21 Kasım 2019, Perşembe
Saat: 17:00-19:00
Yer: Sabancı Üniversitesi Minerva Palas, Bankalar Caddesi No:2 Karaköy

Ali Akay kimdir?

Paris’te 1976-1990 yılları arasında Sosyoloji, Felsefe ve Siyaset Bilimi okudu. 1986 yılında “Türklerde Devletçi İktidarın Oluşumu” adlı doktora tezini savundu.  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olan Akay, aynı zamanda sergi küratörlüğü yapmaktadır. Çeşitli dergilerde sanat, sosyoloji ve felsefe alanlarında makaleleri ve kitapları yayımlanan Ali Akay’ın “Unleached Turkish Contemporary Art”, “Dumezil’in Ders Notları” ve “Postmodernisme et Après” başlıklı kitaplarda makaleleri yayımlandı. Son sergileri arasında “Sürekli Çeşitlenmeler”, “Arşiv I – İkilikler”, “Societe Realiste – Duvarların Arasındaki Şehir”, “Mounir Fatmi – Megalopoller”, “İstanbul, Passage de Retz, Paris”, “Variations Continues, Credac, Paris” yer alıyor. Prof. Dr. Ali Akay, Sanatın Sosyolojik Gözü, Minör Polika, Tekil Düşünce, Sanatın Gramları, Birleşmeyen Sentez, Postmodernizmin ABC’si, Akbank Sanat Antolojisi, Gerilim İmgeleri kitaplarını yazdı. Paris VIII, İNHA üni­versitelerinde Paris’te, Humboldt Üniversitesinde Berlin’de dersler vermiştir. Paris Jeu de Paume Müzesinde 2009-2010 yılı boyunca seminerler yapmıştır. Toplumbilim (1992-2011) ve Plato Çağdaş Sanat Dergisi (2005-2007) dergilerinin kurucusudur. Son olarak da Teorik Bakış dergisinin kurucusudur.  Yazıları ve ortak yazarlı kitapları birçok dilde yayımlanmıştır.

Yorum Yap