TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak vergi isyanı

Sendikaların ortak basın açıklamasında adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesi ve emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesi talep edildi.

  • 14-11-2019 09:48


 Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, vergiler konusunda ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında ‘adaletsiz vergi sistemi konusundaki görüşler’ ve ‘vergi adaleti için taleplerimiz’ başlıklı maddelere yer verildi.

Açıklamada, “Vergi yüklerinin azaltılması ve vergide adaletin sağlanması için görüşlerimizi ve talepleri kamuoyunun, hükümetin ve 2020 yılı bütçesini görüşmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki siyasi partilerin ve sayın milletvekillerinin dikkatine sunuyoruz. Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır.

 Adil bir gelir dağılımını sağlayan, aile yükümlülüklerini dikkate alan, vergi adaletini ve eşitliğini hedefleyen ve kayıtdışı ekonominin önlenmesi amacıyla vergi oranlarında indirime gitmeyi savunan bütüncül bir gelir vergisi sistemine yönelik politikaların geliştirilmesini öncelikli hedefler arasında görmekteyiz. Vergi oranlardaki yükselme kayıt dışı çalışmayı artıracaktır. Adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz. Sosyal adalete, anayasanın sosyal hukuk devleti ilkesine uygun bir vergi sistemi talep ediyoruz” denildi.

Yorum Yap