Atölye Modern’de on dokuzuncu seminer dönemi başlıyor

İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern, 8 Ekim 2019’da başlıyor. Atölye Modern’de 6 yeni seminer programı başlıyor

  • 07-10-2019 08:30


Atölye Modern’de on dokuzuncu seminer dönemi sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek yeni programlar eşliğinde başlıyor. Katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, günümüz sanatını yorumlamada sanatın tarihsel gelişimini keşfe davet eden Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi ve çağdaş sanat nedir sorusunun yanıtını aramakla başlayan Çağdaş Sanatı Anlamak seminerleri yeni dönemde de devam ediyor.

Sanatçıların gözünden çağdaş sanatın dinamikleri

Atölye Modern sonbahar 2019 döneminde katılımcılarına 6 çağdaş sanatçının yönetiminde düzenlenen Türkiye’de Çağdaş Sanatın Temel Dinamikleri seminer programını hazırladı. Program, 1980’den günümüze Türkiye’de çağdaş sanat ortamını, sanat çalışmalarını ve sanatsal yaratıları ortaya çıkaran dinamikleri sanatçıların gözünden altı farklı seminer temasıyla işliyor.

Yaratıcı Yazarlık semineri yazar Mario Levi, Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerleri Dr. Öğr. Üyesi Esra Alicavuşoğlu, Prof. Dr. Uşun Tükel, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden, Çağdaş Sanatı Anlamak semineri Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ve Türkiye’de Çağdaş Sanatın Temel Dinamikleri seminerleri ise sırasıyla Öğr. Üyesi Murat Germen, Prof. Dr. Ferhat Özgür, Bager Akbay, Antonio Cosentino,Doç.Dr.Zeynep Günsür ve Prof. Dr. Alper Maral yönetiminde gerçekleştiriliyor.

MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi Seminerleri katılımcılarına, sanat tarihine giriş yapma, tarihsel bağlamlar oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme olanağı sunuyor.

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

Akşam Programı:

16 Ekim – 25 Aralık 2019

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi başlıklı program, 19. yüzyıldan günümüze Batı sanatının evrelerini, sanat üretimindeki estetik kaygıların değişimini, sanat, sanatçı ve sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerin nasıl evirildiğini ayrıntılı olarak ele alıyor. Programın ilk yarısında modern sanat kronolojik olarak konu edilirken, ikinci yarısında ise çağdaş sanat tematik olarak işleniyor.

Bu seminer programı bir süreklilik ilişkisi içinde olan modern sanatı ve çağdaş sanatı karşılaştırmalı olarak inceliyor. Seminer, katılımcılarına, modern sanatın avangart akımlarını, bu akımlardan beslenerek şekillenen çağdaş sanatı ve çağdaş sanatın modern sanatla tepkisel ilişkisini değerlendirme olanağı sunarken, katılımcılar günümüz sanat ortamını kavramada temel adımlar atıyor.

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi programının 1. ve 2. seminerlerini Dr. Öğr. Üyesi Esra Aliçavuşoğlu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü), 3. ve 4. seminerlerini Prof. Dr. Uşun Tükel (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü), 5. ve 6. seminerlerini Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu (Altınbaş Üniversitesi) 7., 8., 9. ve 10.seminerlerini ise Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü) sunuyor.

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: MARİO LEVİ İLE

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

9 Ekim – 4 Aralık 2019

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor.

Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arayabiliyor. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

Program, İstanbul Modern eğitim odasında gerçekleştiriliyor.

Bu programa en fazla 16 katılımcı kabul ediliyor.

ÇAĞDAŞ SANATI ANLAMAK

Seminer programı dört dersten oluşur.

Gündüz Programı:

2 Hafta Boyunca Cumartesi günleri 10.15 – 13.30

Etkinlik Süresi; 4 Ders (İki gün ikişer ders gerçekleştirilir.)

Program Seçeneği: 9, 16 Kasım 2019

Program Seçeneği: 14, 21 Aralık 2019

Akşam Programı:

2 Hafta Boyunca Salı – Perşembe günleri 19.30 – 21.00

Etkinlik Süresi; 4 Ders

Program Seçeneği: 8, 10, 15, 17 Ekim 2019

Program Seçeneği: 17, 19, 24, 26 Aralık 2019

Program Başlıkları:

Ders: Kavram Olarak Çağdaş Sanat; Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat ile

Ders: Çağdaş Sanatta Biçim ve Anlam; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile

Ders: Çağdaş Sanatta Kimlik Temsilleri; Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat ile

Ders: Çağdaş Sanatın Dünyası: Koleksiyonculuk, Galeriler, Sanat Fuarları, Müzayedeler ve Bienaller; Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ile

İstanbul Modern, izleyicilerine çağdaş sanatı anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik dört farklı dersi içeren yeni bir seminer programı sunuyor. Program, çağdaş sanatın kavramsal çerçevesine, malzeme kullanımına, biçim çeşitliliğine, aktörlerine ve çağdaş sanat ortamlarına değiniyor. Her bir ders, alanında uzman sanat tarihçileri, küratörler ve sosyologların yönetiminde düzenleniyor. Tematik başlıklarla oluşturulan programda katılımcılar, Çağdaş sanat nedir, biçim ve anlatı çeşitliliği ile önceki dönemlerden nasıl ayrışır? Teknolojik gelişimlerin, politik ve sosyal değişimin sanata etkileri nasıl olmuştur? sorularının yanıtlarını ararken, günümüz sanat ortamını etkileyen önemli bienaller, sanat fuarları, müzeler, müzayedeler gibi kurumlar, küratörler üzerinden de kişisel yaklaşımlar ve oluşumlar hakkında bilgiler ediniyorlar.

Akşam programı 19:30 – 21.00 saatleri arasında salı ve perşembe günleri, gündüz programı 10.15 – 13.30 saatleri arasında cumartesi günleri iki hafta boyunca uygulanıyor ve seminer toplam dört dersi içeriyor. Katılımcılar, belirli tarihlerde tekrar eden seminer programından kendilerine uygun olanı seçip kayıt yaptırabiliyor.

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATIN TEMEL DİNAMİKLERİ SEMİNERLERİ

Atölye Modern’in bu yeni seminer programı 1980’li yıllardan günümüze Türkiye’de çağdaş sanatın dönüşüm ve değişimine ilişkin sorular üreten ve bu soruları sanat üretimleri, sanat oluşumları ve sanat etkinlikleri üzerinden örneklerle sanatçıların gözünden tartışan altı farklı başlık içeriyor. Çağdaş sanatçılarla birlikte yürütülen program, Türkiye’de çağdaş sanat ortamına, üretim biçimlerine, çağdaş sanatta malzeme çeşitliliğine, temel kavramlara ve biçimsel izdüşümlerine, sanatı izleme biçimlerine, sanat teknolojilerine ve uygulama alanlarındaki çeşitliliğe uzanarak Türkiye’de çağdaş sanat üzerine zengin bir okuma önerisi sunuyor.

Altı farklı seminer başlığını içeren programın her biri bir sanatçının katılımıyla yönetiliyor. Bu seminerlerin her biri katılımcılar için sanatın üretim dinamiklerine, izleyicileriyle buluşma olanaklarına ve koşullarına dair farklı bakış açıları oluştururken, Türkiye’de çağdaş sanat üretiminin değerlendirilmesine ilişkin bir platform oluşturuyor.

SANATSAL BİR ÜRETİM BİÇİMİ OLARAK MEKÂN; MURAT GERMEN İLE

Gündüz Programı; 23 Ekim Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı; 22 Ekim Salı 19.30 – 21.30

Sanatsal üretkenlik ve eleştirel yaklaşım estetik bir değere dönüştüğünde sanat nesnesinde mekân nasıl biçim bulabilir? Türkiye’de 1980 sonrası üretimlerde mekân kavramı bir sanatçının eser külliyatında nasıl bir boyut kazanır?

Bu seminer şehir ve bölge planlaması ile mimarlık alanlarındaki tasarım eğitimi geçmişinin kazandırdığı vizyon ve kendine özgü algı ile çağdaş sanat çalışmalarında özellikle mekân kavramına ve onu barındıran kentsel ortama sıklıkla işaret eden Murat Germen’in yönetiminde düzenleniyor. Program Türkiye’de 1980 sonrası çağdaş sanat üretimi kapsamında ve sanatçının işleri özelinde mekân, zaman, uzam, arşiv, belge, bellek, duruş kavramlarına ve mekânın sanatsal üretim ile anlatım estetiğini nasıl etkileyebildiğine odaklanıyor.

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATIN DİNAMİKLERİ; PROF. DR. FERHAT ÖZGÜR İLE

Gündüz Programı; 6 Kasım Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı; 7 Kasım Perşembe 19.30 – 21.30

Türkiye’de 1980’den günümüze çağdaş sanat üretimindeki eğilimler neler? Çağdaş sanat üretiminin tarihsel kırılımları hangi felsefi ve anlambilimsel kökenlere dayanıyor? Kime çağdaş sanatçı diyoruz? Çağdaş sanatçının peşinde olduğu anlam ve biçimlerin coğrafyayla olan ilişkisi nasıl evirildi? Türkiye’de çağdaş sanat dünya sanatının görüntü kültüründen nasıl besleniyor? Sanatsal üretim biçimlerindeki eğilimler nasıl değişiyor? Türkiye’de çağdaş sanata ayrılan alanlar neler sunuyor?

Bu seminer, çağdaş sanat alanında üretimlerde bulunan, uluslararası ölçekte birçok kişisel sergi gerçekleştiren ve karma sergilerde çalışmaları yer alan Ferhat Özgür’ün yönetiminde gerçekleşiyor. Katılımcılar bu seminerde 1980 sonrası Türkiye’de çağdaş sanat alanının felsefi, politik, toplumsal ve biçimsel dinamiklerini ve çağdaş sanatın zaman içindeki değişim ve dönüşümünü değerlendiriyor.

TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA SANATI MI GÜNÜMÜZ SANATI MI?; BAGER AKBAY İLE

Gündüz Programı; 13 Kasım Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı; 12 Kasım Salı 19.30 – 21.30

Yeni medya ne demek? Günümüz teknolojileri sanatsal üretim biçimlerini nasıl etkiler? Sanatçının rolü nasıl değişir? Teknolojik gelişmeler sanatın deneyimlenmesinde nasıl kapılar aralamıştır? Türkiye’de yeni teknolojilerle üretilen sanatsal üretimler nelerdir?

Bu seminer, teknoloji temelli sanat üretimleriyle tanınan Bager Akbay tarafından yönetiliyor. Program Türkiye’de teknoloji temelli çağdaş sanat üretimlerini tanımayı ve bu sürecin beraberinde getirdiği sorunsalları tartışmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATTA MALZEME ÇEŞİTLİLİĞİ; ANTONİO COSENTİNO İLE (YENİ)

Gündüz Programı; 27 Kasım Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı; 26 Kasım Salı 19.30 – 21.30

Sanatçılar sıradan, gündelik nesneleri çağdaş sanat çalışmalarında neden kullanılır? Sanat, endüstriyel nesnelerin işlevlerini nasıl dönüştürür? Nesnelerin sanat çalışmalarında kullanımının, tarihsel, sosyolojik ve politik bağlamları nelerdir? Türkiye’de 1980’den günümüze çağdaş sanat üretimlerindeki biçimsel çeşitlilik ve anlam zenginliği nasıl değerlendirilebilir?

Bu semineri, 1990’lı yıllardan itibaren üretimlerinde ağırlıklı olarak endüstriyel malzemelere yer veren, hazır nesneler kullanan, çalışmalarını bir mühendis gibi inşa eden çağdaş sanatçı Antonio Cosentino yürütüyor. Katılımcılar bu seminerde 1980 sonrası Türkiye’de çağdaş sanat üretimlerinde hazır nesne kullanımını politik, sosyolojik ve felsefi okumalarla bir sanatçının gözünden yeniden keşfediyor.

TÜRKİYE’DE BEDEN VE HAREKET ÜZERİNE YENİLİKÇİ İFADELER; DOÇ. DR. ZEYNEP GÜNSÜR İLE

Gündüz Programı; 3 Aralık Salı 10.30 – 12.30

Akşam Programı; 3 Aralık Salı 19.30 – 21.30

Türkiye’de modern dansın temelleri nasıl atıldı ve modern dansın gelişimi nasıl gerçekleşti? Modern ve çağdaş dans arasındaki geçiş ne zaman oldu? Türkiye’de modern ve çağdaş dans, dünya üretiminde nerede durur? Dans ve bedensel uygulamalarda yenilikçi yaklaşımlar nelerdir? Çağdaş dansın gelişimi nasıl mümkün olabilir?

Bu seminer Hareket Atölyesi Topluluğu’nun kurucusu, sanatçı ve akademisyen Zeynep Günsür’ün yönetiminde gerçekleşiyor. Program katılımcılara, Türkiye’de çağdaş dansın tarihi ve bedensel yaklaşımların gelişimi hakkında bilgi sağlarken, bu ifade biçiminin arkasında yatan düşünceleri keşfetme fırsatı sunuyor.

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATTA DUYSAL TASARIM VE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR; PROF. DR. ALPER MARAL İLE

Gündüz Programı; 11 Aralık Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı; 12 Aralık Perşembe 19.30 – 21.30

Sanat neden disiplininin sınırları dışına çıkar? Türkiye’de çağdaş sanatta yenilik arayışları nasıl üretimler doğuruyor? Çağdaş sanat üretimlerinde duysal öğeler hangi sanat çalışmalarında nasıl ele alındı? Sanat disiplinleri arasındaki sınırlar nasıl ortadan kalktı?

Bu semineri besteci ve müzikolog Prof. Dr. Alper Maral yönetiyor. Katılımcılar bu seminerde 1980 sonrası Türkiye’de çağdaş sanat alanındaki disiplinlerarası üretimleri ve izleme pratiklerini tanıyor ve bu üretimleri, onların oluşumlarını etkileyen düşünsel zemini tanıyarak yeniden keşfediyorlar.

Yorum Yap