Dünya'da ve Türkiye'de en güvenilen meslekler

Türkiye'de en güvenilen meslekler; Bilim İnsanları, Doktorlar ve Öğretmenler olurken en güvenilmeyen meslekler

  • 24-10-2019 10:58


Ipsos, Türkiye dahil 23 ülkede en güvenilen meslekleri sordu. Buna göre bilim insanları dünyanın en güvendiği meslek olarak görülüyor, bunu doktorlar ve öğretmenler izliyor.

Global ortalamada her 10 kişiden altısı bilim insanlarını güvenilir buluyor.

Bilim İnsanları, Arjantin, Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya, Rusya, İsveç ve Türkiye olmak üzere 12 ülkede en güvenilir iken; Doktorlar ise Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, İngiltere, Güney Afrika, İspanya ve İsveç (İsveç’de bilim insanları ile doktorlar aynı oranda) olmak üzere 8 ülkede en güvenilir meslek.

Öğretmenler ise Brezilya ve ABD’nin en güvendiği meslek olarak görülüyor.

Hindistan’da en güvenilen meslek askerler olurken, Çin’de ise en güvenilen meslek mensupları polisler oluyor.

Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin belirttikleri en güvenilen mesleklerde ilk 3 sıralama global ortalama ile aynı kalıyor. Bilim İnsanları, Doktorlar ve Öğretmenler olarak güvenilen meslekler sıralanıyor.

Mesleklere Güven Endeksi

Ipsos Global Advisor Araştırması kapsamında aynı zamanda güven skorlarına bakarak bir mesleklere güven endeksi oluşturuldu. Buna göre 22 ülkenin sadece dokuzunda endeksin pozitif değerde olduğu görülüyor. Bu da, bu ülkelerde mesleklere olan güvende pozitif sonuçların olduğunu gösteriyor, yani insanlar bu mesleklere güvensizlikten ziyade güven duyuyorlar. Geri kalan 13 ülkede ise endeks birçok meslekte güvensizliğe işaret ediyor.

Mesleklere Güven Endeksi’nde Türkiye’nin skoru -93 ile birçok meslekte güvensizliğe işaret ediyor. Araştırma kapsamında sıralanan mesleklere olan güvensizlik oranı güvenilirlik oranından daha fazla. Dolayısıyla birçok mesleğe karşı güven yerine güvensizlik besliyoruz gözüküyor.

Tüm sonuçları genel olarak değerlendirdiğimizde; artık uzmanlara kimse güvenmiyor diye düşünürüz fakat bu çalışma gösteriyor ki bilim insanları tüm dünya çapında saygınlığını korumaya devam ediyor. Doktorlar ve öğretmenler de güvenilir mesleklerde başı çekiyor. Yine de dünya geneline baktığımızda genel bir güven sorunu olduğu ve önyargıların yükseldiğini söylemek mümkün. Mesleklere Güven Endeksi’nde negatif değerler de bunu destekliyor. Fakat bunun, güven konusunda akut bir kriz yaşadığımız anlamına da gelmediğini belirtmek önemli…

Araştırmayla ilgili dosyaya ulaşmak için buraya tıklayın.

Araştırmaya Dair Bilgiler

Araştırma 2018 Ekim Ayında toplam 19,587 bireyle 23 ülkede gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında sorular, Ipsos Online Paneli üzerinden toplam 23 ülkeden bireylere iletilmiştir. Araştırma kapsamındaki ülkeler: Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Çin (ana ülke), Kanada, Şili, Kolombiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve ABD. Araştırmanın gerçekleştirildiği 15 ülkede veriler genel nüfus profiline ve temsiliyetine dönük olarak ağırlıklandırılmıştır.

Arjantin, Belçika, Macaristan, Hindistan, Polonya, Rusya, Güney Afrika, Güney Kore, İsveç ve Türkiye’de ise örneklem genelden ziyade orta ve üst gelir grubu ve internet erişimi olan nüfusu temsil etmektedir. Her hâlükârda bu sosyal gruplar önemli ve büyüyen bir orta sınıf olduğu için sonuçlar bu ülkelerin nabzını anlamak için önemli göstergelerdir.

Yorum Yap