Yolcular eşya örneklerini artık daha kolay getirecek

Yolcu beraberi numunelik eşya getirmek kolaylaştı

  • 29-07-2020 00:12


Ticaret Bakanlığı, ticari hayatta firmaların rekabet gücünün korunması için, Türkiye Gümrük Bölgesi’ne yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyası ile Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasına ilişkin beyan için, Bakanlık internet sayfasında bulunan “Yolcu Beraberi Numune Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu”nu doldurmasını yeterli kıldı.

Yapılan değişikliğe göre, Ticaret Bakanlığı internet sayfasında “e-işlemler” bölümünde bulunan “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu”nun yolcu tarafından elektronik ortamda doldurularak gümrük idaresine beyan yapılabilmesine imkan sağlandı. Yolcu beraberi numunelik eşya ile sergi ve fuar eşyasının hızlı ve kolay bir şekilde gümrük işlemlerinin tamamlanarak ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Yorum Yap